การซ้อมและสาธิตการดับเพลิง ประจำปี ๒๕๕๙ new Update ๑ ก.พ.๕๙

 

ข่าวกิจกรรม

IMAGE การซ้อมและสาธิตการดับเพลิง ประจำปี ๒๕๕๙
     ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๖ ได้ซ้อม และชมการสาธิตการดับเพลิง จาก หน่วยดับเพลิง ทอ. ณ ลานรวมพล โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด  โดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ  เป็นผู้อำนวยการซ้อมดับเพลิง เมื่อ ๑ ก.พ.๕๙
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๖ ปฏิบัติงานสังคม
    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๖ ฝึกปฏิบัติงานสังคม ณ ห้องประชุม อาคารณภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาทิราช โดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน เมื่อ ๒๐ ม.ค.๕๙
Read More...
IMAGE ProjectX นทน.นม.รุ่นที่ ๗๖
    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๖  ร่วมกิจกรรมทดสอบควมเป็นผู้นำ ProjectX ณ สนามฝึกโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีนาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๙
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๖ จัดพิธีไหว้ครู
    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๖  จัดพิธีไหว้ครู ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทห่ารชั้นผู้บังคับหมวด โดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน เมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๙
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๖ ปฏิบัติการจัดดำเนินการและการบริหารเวลา
    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๖  ปฏิบัติการจัดดำเนินการและการบริหารเวลาโดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน เมื่อ ๑๓ ม.ค.๕๙
Read More...
IMAGE นทน.นม.รุ่นที่ ๗๖ ศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
     เมื่อ วันที่ ๘ ม.ค.๕๙ คณะครูอาจารย์ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ได้นำนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๖  ศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในอาชีพต่างๆ ในชุมชนของไทย  โดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการฯ เป็นหัวหน้าคณะ
Read More...
IMAGE กิจกรรมบริจาคโลหิต นทน.นม.รุ่นที่ ๗๖
     เมื่อ วันที่ ๒๔ ธ.ค.๕๘ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
Read More...
IMAGE กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นม.รุ่นที่ ๗๖
          เมื่อวันที ๑๕ - ๑๗  ธ.ค.๕๘ คณะโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๖  ณ พื้นที่จังหวัด เพชรบุรี โดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เป็นหัวหน้าคณะ
Read More...
IMAGE พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๖
               เมื่อวันที  ๑ ธ.ค.๕๘ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด  จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๖ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ฌเณศ ชลิตภิรัต เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี             
Read More...
IMAGE พิธีปิดการอบรม หลักสูตร นปส.รุ่นที่ ๕๒
               เมื่อวันที  ๑๙ พ.ย.๕๘ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด  จัดพิธีปิดการอบรม หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๒ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ฌเณศ ชลิตภิรัต เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี             
Read More...


**สถิติผู้ชมเว็บไซต์**

79178
วันนี้วันนี้93
เมื่อวานเมื่อวาน90
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้183
เดือนนี้เดือนนี้657

สำหรับผู้ดูแลระบบ