วิดีทัศน์ นิรภัยภาคพื้น รร.นม.ยศ.ทอ. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านนิร... Read more

               นทน.หลักสูตร นปส.รุ่นที่ ๕๘ กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๗๓๐... Read more

                Big Cleaning Day   รร.นม.ยศ.ทอ.จัดกิจกรรม โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมแรงร่วมใจกันใน... Read more

                พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๗  โดยมี พลอากาศโท  น้อย  ... Read more

               นายทหารนักเรียนหลักสูตร นายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๗   เข้ารับการฝึกความเป็นผู้นำและการเ... Read more

                นาวาอากาศเอก ธันยวัต ชุูส่งแสง   เข้าพิธีรับหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับห... Read more

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑  ทดสอบลีลาศ และฝึกปฏิบัติงานสังคม  ณ ... Read more

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ทำการฝึกโดดหอสูง และลงทางดิ่ง ณ กองร้อยลาดตระเวนระยะ... Read more

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.ปทุมธานี และวัดไช... Read more

         พิธีีีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อ วันที่ ๒๔ พ.ค.๖๑   ... Read more

               พิธีีีรับมอบธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ณ สนามกีฬาจันทรุเบกษา เมื่อ วันที่ ๔ พ.ค.๖๑   ... Read more

                     รร.นม.ฯ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่น... Read more

                     รร.นม.ฯ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่น... Read more

         ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึก แบบฝึกการจัดดำเนินการและการบริหารเวลา ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙  ณ สนามกีฬาจัน... Read more

         นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ ศึกษาดูงาน ณ ศูนยเรียนรู้วิถีพอเพียง เบนทาโร อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๐ ... Read more

    รร.นม.ฯ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙  ณ รร.การบิน และ พื้นที่ จว.กาญจนบุรี เมื่อว... Read more

    รร.นม.ฯ จัดพิธีรับมอบธงประจำรุ่น ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ เมื่อวันที่  ๒๘ เม.ย.๖๐ ... Read more

    รร.นม.ฯ จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ฯ โดยได้รับเกียรติจาก จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธี เ... Read more

    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ เมื่อวันที่  ๖ - ๑๐  มี.ค.๖๐ ... Read more

    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘ เดินทางไปฝึกภาคสนาม ณ สนามฝึกฯ และบริเวณพื้นที่ กองบิน ๒ เมื่อวันที่  ๒๗ ก.พ.  - ๔... Read more

 1. ประชาสัมพันธ์ รร.นม.ยศ.ทอ.
Most Hit
 • ประกาศ  ให้ผู้มาทำประวัติ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ ไว้ทรงผมตามระเบียบของ รร.นม.ยศ.ทอ.กำหนด รายละเอียดดังภาพ 
Most Hit Most Hit
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. ข่าวบริการกำลังพล ทอ.
 3. ข่าวหน่วยขึ้นตรง ทอ.
 • A20181205
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • A20181205-2
  พิธีบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
 • A20181204
  พิธีปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
 • A20181203
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยือนสหพันธรัฐมาเลเซียอย่างเป็นทางการ
 • A20181203-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยือนประเทศบรูไนอย่างเป็นทางการ
 • C20181207
  งานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศ ชั้นประทวน ณ ที่ตั้งดอนเมือง
 • D20181130
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายลีลาศเพื่อสุขภาพ
 • D20181130-2
  งานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศ ชั้นสัญญาบัตร
 • B20181123
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ
 • D20181031
  รับสมัครสอบคัดเลือกเสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • B20181129
  หัวหน้าสำนักงานศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒๓
 • B20181129-2
  ตรวจการปฏิบัติราชการของจเรทหารอากาศที่โรงเรียนการบนิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • B20181128
  พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักบินที่สำเร็จหลักสูตร นักบินพร้อมรบกับเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ ALPHA JET รุ่นที่ ๒๔ และรุ่นที่ ๒๕
 • B20181128-2
  เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการข่าว กองบิน ๔๑
 • B20181128-3
  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าญี่ปุ่น และคณะ