นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑  ทดสอบลีลาศ และฝึกปฏิบัติงานสังคม  ณ  หอประชุมกานตรัตน์ แ... Read more

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ทำการฝึกโดดหอสูง และลงทางดิ่ง ณ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ ๑ กองพลที่ ๑ ... Read more

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.ปทุมธานี และวัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา ... Read more

               พิธีีีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อ วันที่ ๒๔ พ.ค.๖๑   ... Read more

More from this category
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. ข่าวบริการกำลังพล ทอ.
 3. ข่าวหน่วยขึ้นตรง ทอ.
 • A20180809
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาสังกัดกองทัพอากาศ ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘
 • A20180808
  การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๑ ของสมาชิกสวัสดิการกองทัพอากาศ
 • A20180807
  พิธีลงนามในสัญญาซื้อระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ กับบริษัท SAAB AB (publ)
 • A20180806
  พิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นต้น (Initial Planning Conference : IPC) การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙
 • A20180803
  ประธานกรรมการจัดการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ และคณะ เดินทางไปตรวจความพร้อมของหน่วยเกี่ยวข้องก่อนจัดการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ
 • A20180802
  พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีประดับเครื่องหมายสัญลักษณ์การบินเดี่ยว หน่วยฝึกบินพลเรือนกองทัพอากาศ รุ่นที่ ๗๒
 • A20180802-2
  กิจกรรมสวดมนต์เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล
 • A20180801
  กองทัพอากาศจัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรไปประดิษฐานยังพระมหาธาตุนภเมทนีดล
 • D20180705
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180627
  การแต่งกายชุดครึ่งยศสโมสรในงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ประจาปี ๒๕๖๑
 • D20180528
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง กําหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก ครั้งที่ ๑/๖๑
 • D20180504
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • D20180425
  แจ้งเตือนภัยทางไซเบอร์
 • D20180402
  โครงการฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ.ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
 • D20180322
  ขอเชิญร่วมงานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๖๑
 • D20171224
  ขอให้แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมรอบบริเวณฐานทัพอากาศดอนเมือง
 • B20180808
  โรงเรียนการบินจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือเหล่าอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๕
 • B20180807
  พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๓
 • B20180807-2
  พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๑
 • B20180807-3
  พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี ประจําปี ๒๕๖๑”
 • B20180807-4
  กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
 • B20180807-5
  หัวหน้าสํานักงานศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการบิน
 • B20180807-6
  โครงการ “วันคุณภาพ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช” ประจําปี ๒๕๖๑
 • B20180807-7
  กองบิน ๒๓ เปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
FaLang translation system by Faboba