พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๑ new

 

ข่าวกิจกรรม

IMAGE พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นปส.รุ่นที่ ๕๑
               เมื่อวันที  ๘ ต.ค.๕๘ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด  จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๑ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ฌเณศ ชลิตภิรัต เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี             
Read More...
IMAGE พิธีปิดการศึกษา นทน.นม.รุ่นที่ ๗๕
               เมื่อวันที  ๑๘ ก.ย.๕๘ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด  จัดพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๕ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ฌเณศ ชลิตภิรัต เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี             
Read More...
IMAGE ฝึกเดินทางด้วยเท้า
          เมื่อวันศุกร์ ที ๗ ส.ค.๕๘  นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๕ ฝึกเดินทางด้วยเท้าระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร  ณ พื้นที่เขตสายไหม และเขตคลองสามวา เพื่อให้ นทน.ได้ฝึกความพร้อมของร่างกาย จิตใจ ฝึกขวัญกำลังใจ และฝึกแก้ปัญหาตามสถานการณ์ โดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ หัวหนัาการฝึก
Read More...
IMAGE Project X
          เมื่อวันศุกร์ ที ๒๔ ก.ค.๕๘  นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๕ ฝึกสถานีทดสอบผู้นำ หรือ Project X ณ  สนามฝึกโรงเรียนจ่าอากาศ เพื่อให้ นทน.ได้ฝึกความพร้อมของร่างกาย จิตใจ ฝึกขวัญกำลังใจ และฝึกแก้ปัญหาตามสถานการณ์ โดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประธาน
Read More...
IMAGE กิจกรรมการดำเนินงานและการบริหารเวลา นม.๗๕
          เมื่อวันพฤหัสบดี ที ๒๒ ก.ค.๕๘  นายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๕ ปฏิบัติกิจกรรมการจัดดำเนินงานและการบริหารเวลา    ณ สนามกีฬา สำนักผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เพื่อให้ นทน.ได้ฝึกการวางแผนงาน และการบริหารเวลาให้เป็นระบบให้มากที่สุด โดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธาน
Read More...
IMAGE ศึกษาดูงานพื้นที่ จังหวัดลพบุรี
          เมื่อวันศุกร์ ที ๑๗ ก.ค.๕๘ คณะโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดฯ นำนายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๕ ศึกษาดูงานพื้นที่ จังหวัดลพบุรี  เช่น บริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด,  ศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียง อ.ชัยบาดาล และStatic show กองบิน ๒  โดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นหัวหน้าคณะ
Read More...
IMAGE พิธีไหว้ครู นม.รุ่นที่ ๗๕
          เมื่อวันที ๙ ก.ค.๕๘ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดพิธีไหว้ครู สำหรับนายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๕  เพื่อเป็นการแสดงความคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อครู และเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีของไทย   โดยมี นาวาอากาศเอก ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เป็นประธานในพิธี
Read More...


**สถิติผู้ชมเว็บไซต์**

63573
วันนี้วันนี้115
เมื่อวานเมื่อวาน184
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้277
เดือนนี้เดือนนี้2151

สำหรับผู้ดูแลระบบ