นาวาอากาศเอก ธันยวัต ชุูส่งแสง   เข้าพิธีรับหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับห... Read more

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑  ทดสอบลีลาศ และฝึกปฏิบัติงานสังคม  ณ ... Read more

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ทำการฝึกโดดหอสูง และลงทางดิ่ง ณ กองร้อยลาดตระเวนระยะ... Read more

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.ปทุมธานี และวัดไช... Read more

         พิธีีีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อ วันที่ ๒๔ พ.ค.๖๑   ... Read more

               พิธีีีรับมอบธง หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๘๑ ณ สนามกีฬาจันทรุเบกษา เมื่อ วันที่ ๔ พ.ค.๖๑   ... Read more

                     รร.นม.ฯ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่น... Read more

                     รร.นม.ฯ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่น... Read more

         ภาพบรรยากาศการเข้ารับการฝึก แบบฝึกการจัดดำเนินการและการบริหารเวลา ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙  ณ สนามกีฬาจัน... Read more

         นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ ศึกษาดูงาน ณ ศูนยเรียนรู้วิถีพอเพียง เบนทาโร อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๐ ... Read more

    รร.นม.ฯ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙  ณ รร.การบิน และ พื้นที่ จว.กาญจนบุรี เมื่อว... Read more

    รร.นม.ฯ จัดพิธีรับมอบธงประจำรุ่น ของ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ เมื่อวันที่  ๒๘ เม.ย.๖๐ ... Read more

    รร.นม.ฯ จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ฯ โดยได้รับเกียรติจาก จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธี เ... Read more

    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ เมื่อวันที่  ๖ - ๑๐  มี.ค.๖๐ ... Read more

    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘ เดินทางไปฝึกภาคสนาม ณ สนามฝึกฯ และบริเวณพื้นที่ กองบิน ๒ เมื่อวันที่  ๒๗ ก.พ.  - ๔... Read more

    นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘ ฝึกยิงปืนพก ณ สนามฝึกยิงปืน กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อ ๗ - ๘ ก.พ.๖๐ ... Read more

 1. ประชาสัมพันธ์ รร.นม.ยศ.ทอ.
ModifiedMost Hit Most Hit Most Hit
 • ลงทะเบียนออนไลน์(Intranet เท่านั้น)หลักสูตรนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๗-๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๐ ก.ย.๖๑, เวลา ๑๒๐๐
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. ข่าวบริการกำลังพล ทอ.
 3. ข่าวหน่วยขึ้นตรง ทอ.
 • A20181021
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากราชการราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
 • A20181021-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • A20181018
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • A20181019
  การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • A20181017
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมงานเลี้ยงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
 • D20180820
  ขอเชิญสมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศ ร่วมประชุมใหญ่สามัญชุมนุมนายเรืออากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180705
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180627
  การแต่งกายชุดครึ่งยศสโมสรในงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ประจาปี ๒๕๖๑
 • D20180528
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง กําหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก ครั้งที่ ๑/๖๑
 • D20180504
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • B20181009-2
  กองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน
 • B20181009
  โรงเรียนจ่าอากาศ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
 • B20181009-3
  กองบิน ๒๑ จัดพิธีตรวจสอบภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑
 • B20181003
  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน เป็น นายทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๗
 • B20181002
  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๘